Skip to content

CONSILIU

“Muzica purifică înțelegerea o inspiră ți o înalță pe un tărâm la care nu ar putea ajunge de una singură.”
Henry Ward Beecher

Director Centrul muzical:
Prof. dr. Stela DRĂGULIN
Director pentru România : American–Romanian Academy for Arts and Sciences

Prof. dr. Ovidiu MARINESCU
West Chester University of Pennsylvania

Misha KATZ
Dirijor

Director Artistic al Festivalului Internațional “Les Nuits Musicales du Suquet”
Director al proiectului “Culture beyond borders”

In conformitate cu Regulamentul discutat şi aprobat de Senatului Universităţii Transilvania din Braşov, Consiliul Onorific al Centrului Muzical format din personalități artistice și culturale de prestigiu internațional are un rol consultativ şi deliberativ pentru directorul Centrului Muzical în ceea ce priveşte organizarea sau acceptarea proiectelor şi evenimentelor muzicale.